Rectangle Tiles

Valverdi Cardosa Anthracite Indoor Tiles (60cm x 30cm)
4 colour options
Valverdi Cardosa Beige Indoor Tiles (60cm x 30cm)
4 colour options
Valverdi Cardosa White Indoor Tiles (60cm x 30cm)
4 colour options
Valverdi Cardosa Grey Stone Indoor Tiles (60cm x 30cm)
4 colour options