Mosaic Wall Tiles

Valverdi Cardosa Anthracite Mosaic Tiles (30cm x 30cm)
4 colour options
Valverdi Cardosa Grey Mosaic Tiles (30cm x 30cm)
4 colour options
Valverdi Cardosa White Mosaic Tiles (30cm x 30cm)
4 colour options